CE dansscholen

Reguliere voorstellingen geschikt voor dansscholen

Beste docent, hieronder ziet u een overzicht van voorstellingen uit het reguliere theaterprogramma waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor u. Neem voor meer informatie contact op met onze medewerker Cultuureducatie.

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?