Maatregelen tegen het corona virus

Update 14 januari 2022:
Vrijdag 14 januari 2022 hebben wij via de persconferentie van de rijksoverheid vernomen dat de nu geldende coronamaatregelen voor theaters nog even worden voortgezet. Tenminste tot en met 25 januari 2022 blijft Theater aan de Schie voor het publiek gesloten.
Dit heeft als gevolg dat een aantal voorstellingen reeds zijn verplaatst of nog verplaatst zullen worden. Alle kaartkopers informeren wij persoonlijk per voorstelling per e-mail. U hoeft hierover geen contact op te nemen met ons.

Hou vol allemaal. Blijf thuis en blijf samen. Samen komen wij hier uit!


Wat doet Theater aan de Schie tegen Corona?
Theater aan de Schie hecht grote waarde aan uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers. In de strijd tegen uitbreiding van het Corona-virus (COVID-19) neemt Theater aan de Schie maatregelen om de mogelijkheid tot besmetting in en rond het theater zoveel mogelijk te beperken. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Wanneer de richtlijnen wijzigen, passen wij in samenspraak met onze brache-vereniging ons beleid en de maatregelen hier op aan.

Coronatoegangsbewijs
Naast uw toegangskaart voor de voorstelling, is het coronatoegangsbewijs verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar. Dit bewijs krijgt u met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona. De details sturen wij u ook altijd toe in de servicemail voorafgaand aan de voorstelling(en).

Hoe kunt u uw coronatoegangsbewijs aanmaken?

1. Download de CoronaCheck-app op uw mobiele telefoon of ga naar CoronaCheck.nl en upload een testbewijs, vaccinatiebewijs óf herstelbewijs.

- Vaccinatiebewijs
Een volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin. In Nederland is een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd.

- Herstelbewijs
Een bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

- Testbewijs
Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor aanvang van de voorstelling. Via www.testenvoortoegang.org kunt u een afspraak maken voor een coronatest.

2. Neem uw coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR-code. Neem ook uw legitimatiebewijs mee. We vergelijken dan uw gegevens met de gegevens in het coronatoegangsbewijs. Tot slot scannen wij ook uw toegangskaarten voor de voorstelling.

Let op! Het verkregen vaccinatiebewijs van de priklocatie en het gele boekje zijn geen geldige bewijzen.

Meer informatie
Meer informatie over het coronatoegangsbewijs leest u op de website van de rijksoverheid. Voor meer informatie over de CoronaCheck-app kijkt u op Coronacheck.nl of neemt contact op met de CoronaCheck helpdesk via 0800-1421 (maandag t/m zondag, 08.00-20.00 uur, gratis) of helpdesk@coronacheck.nl. Wilt u zich laten testen? Een testlocatie kunt u vinden via testenvoortoegang.org.

Wat adviseren wij u zelf te doen voorafgaand en tijdens het theaterbezoek?

 • Was regelmatig uw handen, bij voorkeur met water en zeep;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • Bij twijfel over verkoudheid en/of koorts, verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven en contact met ons op te nemen over uw toegangskaarten.
 • Gelieve voorafgaand aan de voorstelling het toilet te bezoeken. Tijdens de voorstelling is dit niet mogelijk.

Wat doet Theater aan de Schie?

 • Wij hanteren een mondkapjesplicht in Theater aan de Schie. U dient deze te dragen bij binnenkomst, in de foyer, tijdens het placeren in de zaal en het verlaten van de zaal. Wanneer u op uw stoel zit, hoeft u uw mondkapje niet op te houden.
 • Bij binnenkomst scannen wij uw coronacheck QR code. Bij twijfel over verkoudheid en/of koorts, verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven en contact met ons op te nemen over uw toegangskaarten.
 • Er wordt extra schoongemaakt en deurklinken en stoel- en trapleuningen worden regelmatig door medewerkers en schoonmaakdiensten gedesinfecteerd.
 • In ons theater treft u op verschillende plekken palen met desinfecterende handgel.
 • Ter bescherming van u en onze medewerkers dragen onze medewerkers een mondkapje of ze staan u te woord van achter een kuchscherm.
 • Er is geen garderobe, u neemt uw jas mee de zaal in.
 • U kunt uitsluitend voorafgaand aan de voorstelling de bij de voorstelling inbegrepen consumptie halen en deze meenemen de zaal in. Wij verzoeken u na afloop van de voorstelling het meegenomen servies en glaswerk mee de zaal uit te nemen.
 • Gelieve voorafgaand aan de voorstelling het toilet te bezoeken. Tijdens de voorstelling is dit niet mogelijk.
 • Wij roepen om wanneer de zaaldeuren opengaan en begeleiden u naar de theaterzaal. Na afloop begeleiden wij u ook weer de zaal uit.
 • De bar is gesloten na afloop van de voorstelling. Wij verzoeken u vriendelijk na afloop direct het theater te verlaten.

Luchtverversing in Theater aan de Schie
Theater aan de Schie beschikt over een geavanceerd systeem voor de beheersing van het klimaat. Per minuut verversen we in de theaterzaal 325.000 liter verse lucht dat direct van buiten naar binnen wordt geblazen. Tegelijkertijd wordt er bovenin de zaal 275.000 liter lucht afgezogen en direct naar buiten afgevoerd. Voorbeeld: Indien de voorstelling wordt bezocht door 250 bezoekers verversen wij per voorstelling per bezoeker 150.000 liter gefilterde schone buitenlucht.

Mochten de coronamaatregelen te zijner tijd komen te vervallen, dan zal bovenstaande niet meer van toepassing zijn. Wij houden u per voorstelling op de hoogte.

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?