maatregelen tegen het coronavirus

Update dinsdag 13 april 2021:

Dinsdag 13 april hebben wij via de persconferentie van de rijksoverheid kennisgenomen dat de lockdown wordt verlengd, maar er ligt ook een nieuw openingsplan klaar. Dit houdt in dat Theater aan de Schie tot en met tenminste dinsdag 11 mei 2021 gesloten blijft voor publieksactiviteiten, tenzij de overheid openingsmogelijkheden ziet en anders beslist.

Wij proberen de evenementen en voorstellingen, die in de periode tot en met dinsdag 11 mei 2021 zouden plaatsvinden en reeds in verkoop waren, te verplaatsen naar een nieuwe datum. Wij brengen alle kaartkopers per voorstelling persoonlijk op de hoogte of de voorstelling verplaatst of definitief geannuleerd wordt. U kunt zich gewoon inschrijven voor de voorstellingen waarvoor op woensdag 14 april de voorinschrijving start. Mogelijk worden deze voorstellingen nog verplaatst. Wij brengen iedereen die zich inschrijft daarover op de hoogte. Actuele informatie vindt u altijd op onze website.

Wij kijken positief vooruit met elkaar! En graag tot binnenkort.


 

Wat doet Theater aan de Schie tegen Corona?

Theater aan de Schie hecht grote waarde aan uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers. In de strijd tegen uitbreiding van het Corona-virus (COVID-19) neemt Theater aan de Schie maatregelen om de mogelijkheid tot besmetting in en rond het theater zoveel mogelijk te beperken.

Luchtverversing in Theater aan de Schie

Theater aan de Schie beschikt over een geavanceerd systeem voor de beheersing van het klimaat. Per minuut verversen we in de theaterzaal 325.000 liter verse lucht dat direct van buiten naar binnen wordt geblazen. Tegelijkertijd wordt er bovenin de zaal 275.000 liter lucht afgezogen en direct naar buiten afgevoerd. Voorbeeld: Indien de voorstelling wordt bezocht door 250 bezoekers verversen wij per voorstelling per bezoeker 150.000 liter gefilterde schone buitenlucht.

Wat adviseren wij u zelf te doen voorafgaand en tijdens het theaterbezoek?

 • Was regelmatig uw handen, bij voorkeur met water en zeep;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • Bij twijfel over verkoudheid en/of koorts, verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven en contact met ons op te nemen over uw toegangskaarten.
 • Gelieve voorafgaand aan de voorstelling het toilet te bezoeken. Tijdens de voorstelling is dit niet mogelijk.
 • Wij hanteren een mondkapjesplicht. U dient deze te dragen bij binnenkomst, in de foyer, tijdens het placeren in de zaal en het verlaten van de zaal. Wanneer u op uw stoel zit, hoeft u uw mondkapje niet op te houden.

Wat doet Theater aan de Schie?

 • Medewerkers hebben instructies ontvangen over hoe om te gaan met preventieve maatregelen. Het is van belang dat er zo min mogelijk directe contactmomenten zijn.
 • Er wordt extra schoongemaakt en deurklinken en stoel- en trapleuningen worden regelmatig door medewerkers en schoonmaakdiensten gedesinfecteerd.
 • Wij accepteren geen contant geld meer. Ook bij het bespreekbureau verzoeken wij u met pinpas te betalen.
 • Houd bij binnenkomst uw toegangskaarten gereed, wij pakken deze niet van u aan en zullen op gepaste afstand de kaarten controleren en scannen. Ook uw telefoon raken wij niet aan.
 • Bij binnenkomst houden wij een gezondheidscheck.
 • Om contactmomenten te minimaliseren, maken we tijdelijk geen gebruik van de garderobe. Wij vragen u om de jas in de auto te laten of mee te nemen de zaal in.
 • U kunt uitsluitend voorafgaand aan de voorstelling de bij de voorstelling inbegrepen consumptie halen en deze meenemen de zaal in. Wij verzoeken u na afloop van de voorstelling het meegenomen servies en glaswerk mee de zaal uit te nemen.
 • Wij roepen om wanneer de zaaldeuren opengaan en begeleiden u naar de theaterzaal. Na afloop begeleiden wij u ook weer de zaal uit.
 • Bij verschillende toegangsdeuren, zoals toiletten, de parkeergarage en fietsenstalling leggen wij tissues neer. Wij verzoeken u de deuren met deze tissues te openen en te sluiten. Er staan ook prullenbakken waar u de tissues in kunt deponeren.
 • Onze medewerkers hebben werkinstructies gekregen voor persoonlijke hygiëne en volgen deze op.
 • Ter bescherming van u en onze medewerkers dragen onze medewerkers een mondkapje of ze staan u te woord van achter een kuchscherm.

Fietsenstalling

Komt u met de fiets naar het theater? Stal dan tijdelijk uw fiets op het plein voor het theater. De fietsenstalling van de gemeente Schiedam, gelegen onder het theater, is in verband met de genomen maatregelen tijdelijk gesloten.

Het laatste nieuws van Theater aan de Schie in uw mailbox?