ma 5 oktober 2020

Ontheffing voor Theater aan de Schie

Goed nieuws! Voor het weekend heb ik u geïnformeerd over de nieuwe maatregelen van het RIVM en de gevolgen daarvan voor Theater aan de Schie. In de nieuwe noodverordening is bepaald dat wij maximaal 30 gasten mogen ontvangen. Om meer bezoekers te mogen ontvangen, heb ik een ontheffingsaanvraag ingediend bij de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Zojuist heb ik het positieve nieuws mogen ontvangen dat Theater aan de Schie ontheffing heeft gekregen voor maximaal 250 bezoekers per voorstelling. 

WAT BETEKENT DEZE ONTHEFFING?
Het was aan de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, om uitzonderingen toe te staan voor gebouwen die van groot belang zijn. Hieronder vallen de culturele instellingen en evenementenlocaties. Voor sommige gebouwen is dit, gezien de grootte, een onnodig strenge maatregel en dus staat de regering uitzonderingen toe. Na nauw overleg is besloten ontheffing te verlenen aan Theater aan de Schie.

De verleende ontheffing houdt in dat wij, op basis van de RIVM richtlijnen, maximaal 250 bezoekers mogen ontvangen. In ons 1,5 meter programma hanteren wij al een aangepaste zaalindeling waarin wij maximaal 225 bezoekers kunnen ontvangen, deze ontheffing heeft daarom geen consequenties voor uw gekochte kaarten. Daarbij geldt dat de horecafunctie in ons theater, conform de noodverordening, om 22.00 uur sluit.

Uiteraard blijven wij ons inzetten voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, artiesten en van u, ons publiek.

Wij hopen u graag binnenkort te ontmoeten bij één van onze voorstellingen. En ten slotte: Draag een mondkapje als u staat of loopt, was regelmatig uw handen en houd 1,5 meter afstand. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Rob Roos
Directeur Theater aan de Schie

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?