Harrie Jekkers

Achter de duinen

zaterdag 12 maart 2022
20.15 uur

Theater aan de Schie

In Achter de Duinen vertelt Harrie Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn Haagse moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees en die haar zoon de liefde bijbracht voor de iets meer verheven dingen van het leven. De voorstelling zal niet blijven steken in nostalgie over de veilige vijftiger jaren toen vader nog zorgde voor brood op de plank, dat door moeder werd besmeerd, belegd en in vier stukjes werd gesneden. Het Den Haag dat door de jaren veranderde, het eiland Ibiza en de ‘campo’ waar Jekkers woont, komen ook aan bod.

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?