ANBI status Theater aan de Schie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Theater aan de Schie (Stichting Theater aan de Schie) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Stichting Theater aan de Schie, beter bekend als Theater aan de Schie
Fiscaal nummer: 0048.89.538
KvK-nummer: 24228083

Contactgegevens

 • Bezoekadres: Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
 • Postadres: Postbus 414, 3100 AK Schiedam
 • 010 2 46 25 55
 • info@theateraandeschie.nl
 • www.theateraandeschie.nl 

Bestuur
Het bestuur van Theater aan de Schie bestaat uit zes personen en opereert als een toezichthoudend bestuur op afstand. De Code Cultural Governance is daarbij de richtlijn. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden, behoudens een geringe onkostenvergoeding, onbezoldigd en kennen geen conflicterende nevenfuncties. De bestuursleden worden gestimuleerd theatervoorstellingen bij te wonen om voeling te houden met het theaterproduct, de organisatie en de bezoekers. In totaal kwam het bestuur in seizoen 2020-2021 vijf keer bij elkaar: in vier reguliere vergaderingen en één keer voor een zelfevaluatie.

Bestuurssamenstelling

 • Aad de Groot - voorzitter - Raad van Bestuur DSW Zorgverzekeraar - 14-01-2023 - 14-01-2027 (1e termijn)
 • Trijntje Kraak - secretaris - interim management/advies education & research support - 01-08-2017 - 01-08-2025 (2e termijn)
 • Jeroen de Vos - penningmeester - partner/adviseur bij MRVO accountants en belastingadviseurs - 14-01-2022 - 14-01-2026 (1e termijn)
 • Marc Karreman - bestuurslid - conrector bedrijfsvoering bij Scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam - 14-01-2022 - 14-01-2026 (1e termijn)
 • Bianca Bovenhoff - bestuurslid - directeur Solo ta hari B.V. - 14-01-2023 - 14-01-2027 (1e termijn)
 • Margreet van Dongen - bestuurslid - consultent bij Van Ede & Partners en moderator bij Comenius Leergangen - 14-01-2023 - 14-01-2027 (1e termijn)

Directeur
de heer Rob Roos

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan, het Script voor de toekomst, van Theater aan de Schie

Jaarverslagen Theater aan de Schie

Samenvatting jaarverslag 2020-2021
Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag 2020-2021

Samenvatting jaarverslag 2019-2020
Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag 2019-2020

Samenvatting jaarverslag 2018-2019
Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag 2018-2019

Samenvatting jaarverslag 2017-2018
Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag 2017-2018

Samenvatting jaarverslag 2016-2017
Bekijk hier de samenvatting van het jaarverslag 2016-2017

Over de ANBI status
Stichting Theater aan de Schie is door de Belastingdienst aangewezen als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Als culturele ANBI moeten wij giften apart vermelden in onze administratie. Deze giften mogen alleen besteedt worden aan het algemeen nuttige doel van onze stichting. Giften aan een ANBI zijn extra aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Wat is het belastingvoordeel voor een donateur?
In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013. Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Meer informatie over de ANBI status leest u hier.

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?