Disclaimer

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie, vermeld op deze website, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Theater aan de Schie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Theater aan de Schie of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
Theater aan de Schie. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Theater aan de Schie.

E-mailberichten
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Theater aan de Schie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Theater aan de Schie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Theater aan de Schie u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Theater aan de Schie u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Gegevensverwerking

Privacy bij nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, verzamelen en bewaren wij uitsluitend uw naam en e-mailadres. U kunt zich altijd uitschrijven door dit bij ons kenbaar te maken of door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan automatisch uit ons systeem verwijderd.

Privacy bij aankoop toegangskaarten
Wanneer u via deze website kaarten voor een voorstelling of evenement reserveert, verzamelen wij uw naam, adresgegevens, e-mail en eventueel bankrekeningnummer. Wij bewaren uw gegevens in ons reserveringssysteem ten minste tot en met het einde van de voorstelling of het evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen rondom de aankoop van uw toegangskaarten. Daarnaast gebruiken wij uw adres- en e-mailgegevens voor marketingdoeleinden: om u te informeren over de voorstelling of evenement dat u gaat bezoeken of om u te wijzen op wijzigingen of annuleringen; om u te attenderen op andere, mogelijk voor u interessante voorstellingen; en om u een theater seizoensbrochure te kunnen toesturen. Wij gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden tot uiterlijk drie jaar na uw laatst bezochte voorstelling of evenement.

Het laatste nieuws van Theater aan de Schie in uw mailbox?