Cultuureducatie binnen school

Cultuureducatie met Kwaliteit
Het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit, dat is opgesteld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, moet ervoor zorgen dat ieder kind in aanraking komt met cultuureducatie. De noodzaak om in het onderwijs aandacht te besteden aan cultuureducatie komt voort uit de overtuiging, dat cultureel bewustzijn en actief participeren aan cultuur bijdragen aan verschillende vaardigheden, waaronder persoonlijke-, sociale-, cognitieve- en motorische ontwikkeling.

Theater aan de Schie weet dat zij zichzelf in een positie bevindt waarbij zij een verschil kan maken. Mede hierdoor en door het maatschappelijke belang van de participatie van kinderen aan cultuur organiseert Theater aan de Schie verschillende schoolvoorstellingen, workshops en andere educatieve activiteiten voor kinderen. Wanneer u op onderstaande buttons klikt krijgt u meer informatie over de diensten die wij aanbieden met betrekking tot cultuureducatie. 

Theater aan de Schie nieuwsbrief ontvangen?